вул. Васильківська, 3
м. Київ, 03040
Державна екологічна інспекція
у Київській області
тел./факс (044) 257-52-91, тел. 257-61-90
mail: kyivreg@dei.gov.ua
Головна
Новини
Очищення влади
Діяльність
    Основні завдання
    Державний контроль
    Звернення громадян
    Громадська рада
    Доступ до публічної інформації
    Положення про Державну екологічну інспекцію у Київській області
Графік роботи та особистого прийому громадян керівництвом Державної екологічної інспекцій у Київській області
Керівництво
Структурні підрозділи
Контакти
Реєстр - зелені насадження
Посилання
Головна / Діяльність / Антикорупційна діяльність
План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній екологічній інспекції у Київській області на 2013 рік.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної екологічної

інспекції у Київській області

 

______________________ М.М. Криницький

 

«____»________________2013 року.

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції,

в Державній екологічній інспекції у Київській області

на 2013 рік.

 

№ п/н

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

Прим.

1

Забезпечити вивчення в структурних підрозділах положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.11
№ 3206-
VІ, Указу Президента України «Про першочергові заходи реалізації Закону України «Про засади запобігання та проти дії корупції» від 05.10.11 № 964/2011, Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та ін.

 

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

2

Здійснити аналіз результатів виконання плану заходів та розглянути стан цієї роботи під час проведення нарад з метою визначення повноти та своєчасності їх виконання.

щокварталу

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

3

Забезпечити звітування Державної екологічної інспекції України (далі Держекоінспекція України) про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», з обов’язковим відображенням заходів дисциплінарного реагування керівників до посадових осіб, які притягнуті судом до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.

 

щокварталу

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

4

Забезпечити роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупційних діянь в Державній екологічній інспекції у Київській області (далі - Держекоінспекція), звернувши особливу увагу на додержання державними службовцями та посадовими особами законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

щомісячно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно із структурними підрозділами

 

 

5

Вжити заходи щодо широкого висвітлення в колективах органів Держекоінспекції кожного факту корупційних діянь і своєчасного повідомлення громадськості про застосування відповідних стягнень до правопорушників.

 

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

6

Розробити індивідуальний план роботи відповідальної особи з протидії та виявлення корупції у Держекоінспекції на 2013 рік.

І квартал

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

7

Розробити посадову інструкцію головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції.

до 31.01.2013 р.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно із юридичним сектором

 

 

8

Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Держекоінспекцією, з виконання антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті.   

 

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно з сектором інформації та зв’язків з громадськістю

 

 

9

Приймати участь у проведенні планових та позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктів господарювання,  разом з структурними підрозділами інспекторського складу, щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства особовим складом Держекоінспекції.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

10

Прийняти участь у запровадженні кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Надавати методичну допомогу працівникам Держекоінспекції у заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

І квартал

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

11

Провести аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно з сектором контролю та зв’язків з громадськістю

 

12

Прийняти участь у роботі семінарів, нарад, навчань, конференцій з питань запобігання і виявлення корупції. Передбачити у навчальних планах вивчення питань дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців. Проводити заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь. Проводити перевірку знань працівниками Держекоінспекції вимог антикорупційного законодавства. Проводити перевірку робочих зошитів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції спільно з іншими структурними підрозділами

 

 

13

Проводити інформаційний обмін між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування шляхом запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян на «гарячу лінію», скарги та звернення громадян, у яких вбачається порушення працівниками Держекоінспекції Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та вживати заходів стосовно усунення недоліків та покращення роботи.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно з сектором контролю та зв’язків з громадськістю

 

 

14

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Держекоінспекції відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції спільно з сектором роботи з персоналом

 

 

15

Сприяти діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

 

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно з сектором контролю та зв’язків з громадськістю

 

16

Перевірка роботи структурних підрозділів Держекоінспекції,  щодо додержання закону України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», указів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань державної служби України.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно із сектором  по роботі з персоналом, іншими структурними підрозділами

 

 

17

Приймати участь у проведенні, із залученням громадських (неурядових) організацій, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції, поширення знань необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції спільно з сектором  по роботі з персоналом,  сектор контролю та зв’язків з громадськістю

 

 

18

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії Держекоінспекції, службових нарадах, питань виконання законодавства про державну службу, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

19

Забезпечити своєчасне подання до Держекоінспекції України інформацію про результати виконання завдань та заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою КМУ від 28.11.11 № 1240.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

20

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання державними службовцями Держекоінспекції покладених на  них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

21

Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» 

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

22

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

23

Забезпечити подання інформації щодо результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до Держекоінспекції України.

щокварталу

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

24

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення державної служби працівниками, які визнанні винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів.

невідкладно

(після набрання рішенням суду законної сили)

Начальник Держекоінспекції

 

Сектор роботи  з персоналом

 

25

Аналізувати нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, листи, договори та інші документи, що видаються Держекоінспекцією, з метою виявлення чинників. Що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.   

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

26

Забезпечити ведення обліку працівників Держекоінспекції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (постанова КМУ від 08.12.2009 №1422).  

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

27

Забезпечити невідкладне інформування Держекоінспекції України про факти з ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками Держекоінспекції.  

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Всі матеріали сайту, крім тих, де явно вказано джерело даних, є власністю "Державної екологічної інспекції у Київській області» та захищені законом України "Про авторські та суміжні права". Використання матерiалiв дозволяється за умови посилання (для інтернет видань - гiперпосилання) на www.deiko.gov.ua
Голосування:
Як часто Ви виїжджаєте на природу?
декілька разів на рік
не рідше 1 разу на місяць
не рідше 1 разу на тиждень
я живу на природі
Результати
Посилання
 
     © 2017 Державна екологічна інспекція у Київській області. Всі права захищено.